Ceník nadstandardních služeb

Vydání potvrzení o zdravotním stavu: 
  • pro dětské tábory, sportovní akce, brigády apod. ...............  50Kč
  • pro vstup do předškolních zařízení                     ...............   50Kč
Vyšetření + aplikace očkovacích látek, které nepatří
mezi povinná očkování                                                ...............  100Kč

Přihláška na střední školu, nástavbové studium nebo
na vysokou školu                                                       ................  100Kč

Vystavení zdravotního průkazu na dobu neurčitou          ................  100Kč

Vypsání tiskopisu "Oznámení úrazu"                           ................  100Kč

Vyšetření + potvrzení o zdravotním stavu k
"Řidičskému oprávnění"                                              .................  200Kč

Lékařská prohlídka + výpis z dokumentace
na vlastní žádost /např. cesty do zahraničí/       
  • do 6 let věku                                                     ................. 450Kč
  • nad 6 let věku                                                   ................. 400KčV Jeseníku 1.1.2012